Traduceri autorizate şi legalizate

Traduceri acte de studii (diplome, foi matricole, adeverinţe, planuri de învăţământ, programe analitice), acte de stare civilă (certificate de naştere, certificate de căsătorie, certificate de deces), cărţi de identitate, paşapoarte, permise auto, certificate de înmatriculare;

Traduceri juridice (contracte de vânzare, acte societăţi, procuri, declaraţii, legi, acte de cesiune, acte adiţionale, statuturi, sentinţe de divorţ, documentaţii pentru licitaţii, legislaţie europeană);

Traduceri tehnice (manuale de utilizare, caiete de sarcini, certificate, brevete, planuri de securitate, expertize, studii de fezabilitate, fişe de securitate, cataloage produse tehnice);

Servicii de interpretariat

Traducere simultană şi consecutivă

Traduceri comerciale (site-uri web, broşuri, cataloage);

Traduceri texte de specialitate (traduceri medicale, prospecte farmaceutice, texte de arhitectură, construcţii, modă, artă, IT, platforme software, aplicaţii);

Servicii de corectură

Cursuri personalizate

La cererea clienţilor mei, pot oferi cursuri personalizate de limbi străine pentru personalul corporaţiilor, în orice domeniu de activitate.


Alte informaţii

Există două tipuri de traduceri: autorizate şi legalizate.

Traducerile autorizate sunt traducerile care conţin ştampila traducătorului autorizat de Ministerul Justiţiei.

Traducerile legalizate sunt traducerile realizate de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei şi legalizate de notarul public (notarul legalizează semnătura traducătorului)